Citace podle ČSN ISO 690

Aaker, David A. Brand building: budování obchodní značky. Brno: Computer Press, 2003. xiv, 312 s. Business books. Praxe manažera. ISBN 80-7226-885-6.

Citace podle APA

Aaker, D. A., & Jungmann, V. (2003). Brand building: Budování obchodní značky. Brno: Computer Press.

Styl Chicago

Aaker, David A., and Vilém Jungmann. Brand Building: Budování Obchodní Značky. Brno: Computer Press, 2003.

Citace podle MLA

Aaker, David A., and Vilém Jungmann. Brand Building: Budování Obchodní Značky. Brno: Computer Press, 2003.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích