Citace podle ČSN ISO 690

Sklenák, Vilém a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. xvii, 507 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-409-0.

Citace podle APA

Sklenák, V. (2001). Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Sklenák, Vilém. Data, Informace, Znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001.

Citace podle MLA

Sklenák, Vilém. Data, Informace, Znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích