Citace podle ČSN ISO 690

Gruber, Josef. Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském: studie z dějin literatury a politiky národohospodářské. V Praze: nákladem vlastním, 1904. 41 s.

Citace podle APA

Gruber, J. (1904). Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském: Studie z dějin literatury a politiky národohospodářské. V Praze: nákladem vlastním.

Styl Chicago

Gruber, Josef. Idea Soběstačnosti V Dějinném Vývoji Hospodářském: Studie Z Dějin Literatury a Politiky Národohospodářské. V Praze: nákladem vlastním, 1904.

Citace podle MLA

Gruber, Josef. Idea Soběstačnosti V Dějinném Vývoji Hospodářském: Studie Z Dějin Literatury a Politiky Národohospodářské. V Praze: nákladem vlastním, 1904.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích