Citace podle ČSN ISO 690

Kozel, Roman. Problémy konkursního řízení a jejich řešení: [praktická příručka]. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 471 s. ISBN 80-7201-400-5.

Citace podle APA

Kozel, R. (2003). Problémy konkursního řízení a jejich řešení: [praktická příručka] (2. rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Linde.

Styl Chicago

Kozel, Roman. Problémy Konkursního řízení a Jejich řešení: [praktická Příručka]. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003.

Citace podle MLA

Kozel, Roman. Problémy Konkursního řízení a Jejich řešení: [praktická Příručka]. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích