Citace podle ČSN ISO 690

Hampl, Zdeněk. Učebnice portugalštiny. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 614 s.

Citace podle APA

Hampl, Z. (1971). Učebnice portugalštiny (3. upr. vyd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Styl Chicago

Hampl, Zdeněk. Učebnice Portugalštiny. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

Citace podle MLA

Hampl, Zdeněk. Učebnice Portugalštiny. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích