Citace podle ČSN ISO 690

Zlámal, Josef. Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní: zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. 5. dopl. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2004. 778 s. ISBN 80-7201-459-5.

Citace podle APA

Zlámal, J. (2004). Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní: Zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu (5. dopl. a rozš. vyd.). Praha: Linde.

Styl Chicago

Zlámal, Josef. Odborný Slovník česko-německý Z Oblasti Ekonomické, Finanční a Právní: Zpracováno Podle Nových Pravidel Německého Pravopisu. 5. dopl. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2004.

Citace podle MLA

Zlámal, Josef. Odborný Slovník česko-německý Z Oblasti Ekonomické, Finanční a Právní: Zpracováno Podle Nových Pravidel Německého Pravopisu. 5. dopl. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2004.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích