Citace podle ČSN ISO 690

Robbins, Stephen P. a Coulter, Mary K. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 600 s. Profesionál. ISBN 80-247-0495-1.

Citace podle APA

Robbins, S. P., & Šafaříková, V. (2004). Management (1. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Robbins, Stephen P., and Vlasta Šafaříková. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004.

Citace podle MLA

Robbins, Stephen P., and Vlasta Šafaříková. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích