Citace podle ČSN ISO 690

Bossidy, Larry a Charan, Ram. Řízení realizačních procesů: jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 219 s. ISBN 80-7261-118-6.

Citace podle APA

Bossidy, L., & Grusová, I. (2004). Řízení realizačních procesů: Jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů (Vyd. 1.). Praha: Management Press.

Styl Chicago

Bossidy, Larry, and Irena Grusová. Řízení Realizačních Procesů: Jak Dosahovat Očekávaných Výsledků a Plánovaných Cílů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004.

Citace podle MLA

Bossidy, Larry, and Irena Grusová. Řízení Realizačních Procesů: Jak Dosahovat Očekávaných Výsledků a Plánovaných Cílů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích