Citace podle ČSN ISO 690

Hrala, Václav a kol. Geografie světového hospodářství: vybrané kapitoly. 4. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 194 s. ISBN 80-245-0857-5.

Citace podle APA

Hrala, V. (2005). Geografie světového hospodářství: Vybrané kapitoly (4. vyd.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Hrala, Václav. Geografie Světového Hospodářství: Vybrané Kapitoly. 4. vyd. Praha: Oeconomica, 2005.

Citace podle MLA

Hrala, Václav. Geografie Světového Hospodářství: Vybrané Kapitoly. 4. vyd. Praha: Oeconomica, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích