Citace podle ČSN ISO 690

Koudelka, Jan. Segmentujeme spotřební trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. 145 s. ISBN 80-86419-76-2.

Citace podle APA

Koudelka, J. (2005). Segmentujeme spotřební trhy (1. vyd.). Praha: Professional Publishing.

Styl Chicago

Koudelka, Jan. Segmentujeme Spotřební Trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005.

Citace podle MLA

Koudelka, Jan. Segmentujeme Spotřební Trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích