Citace podle ČSN ISO 690

Holman, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-380-9.

Citace podle APA

Holman, R. (2005). Dějiny ekonomického myšlení (3. vyd.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Holman, Robert. Dějiny Ekonomického Myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005.

Citace podle MLA

Holman, Robert. Dějiny Ekonomického Myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích