Citace podle ČSN ISO 690

Kozel, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X.

Citace podle APA

Kozel, R. (2006). Moderní marketingový výzkum: Nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti (1. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Kozel, Roman. Moderní Marketingový Výzkum: Nové Trendy, Kvantitativní a Kvalitativní Metody a Techniky, Průběh a Organizace, Aplikace V Praxi, Přínosy a Možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006.

Citace podle MLA

Kozel, Roman. Moderní Marketingový Výzkum: Nové Trendy, Kvantitativní a Kvalitativní Metody a Techniky, Průběh a Organizace, Aplikace V Praxi, Přínosy a Možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích