Citace podle ČSN ISO 690

Kasper, Helmut, ed. a Mayrhofer, Wolfgang, ed. Personální management, řízení, organizace. Praha: Linde, 2005. 592 s. ISBN 80-86131-57-2.

Citace podle APA

Kasper, H., Mayrhofer, W., & Cempírek, B. (2005). Personální management, řízení, organizace. Praha: Linde.

Styl Chicago

Kasper, Helmut, Wolfgang Mayrhofer, and Bruno Cempírek. Personální Management, řízení, Organizace. Praha: Linde, 2005.

Citace podle MLA

Kasper, Helmut, Wolfgang Mayrhofer, and Bruno Cempírek. Personální Management, řízení, Organizace. Praha: Linde, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích