Citace podle ČSN ISO 690

Kovanicová, Dana. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS. 5., aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2005. ix, 526 s. ISBN 80-7273-129-7.

Citace podle APA

Kovanicová, D. (2005). Finanční účetnictví: Světový koncept IFRS/IAS (5., aktualiz. vyd.). Praha: Polygon.

Styl Chicago

Kovanicová, Dana. Finanční účetnictví: Světový Koncept IFRS/IAS. 5., aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2005.

Citace podle MLA

Kovanicová, Dana. Finanční účetnictví: Světový Koncept IFRS/IAS. 5., aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích