Citace podle ČSN ISO 690

Langmeier, Josef a Krejčířová, Dana. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.

Citace podle APA

Langmeier, J. (2006). Vývojová psychologie (2., aktualiz. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Langmeier, Josef. Vývojová Psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006.

Citace podle MLA

Langmeier, Josef. Vývojová Psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích