Citace podle ČSN ISO 690

Svobodová, Hana a kol. Produktový a provozní management = Product and operation management. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. 153 s. ISBN 80-245-1083-9.

Citace podle APA

Svobodová, H. (2006). Produktový a provozní management =: Product and operation management (2. vyd.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Svobodová, Hana. Produktový a Provozní Management =: Product and Operation Management. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2006.

Citace podle MLA

Svobodová, Hana. Produktový a Provozní Management =: Product and Operation Management. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2006.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích