Citace podle ČSN ISO 690

Brožová, Dagmar. Malé dějiny ekonomického myšlení. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. 139 s. ISBN 80-245-1121-5.

Citace podle APA

Brožová, D. (2006). Malé dějiny ekonomického myšlení (2. přeprac. vyd.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Brožová, Dagmar. Malé Dějiny Ekonomického Myšlení. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2006.

Citace podle MLA

Brožová, Dagmar. Malé Dějiny Ekonomického Myšlení. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2006.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích