Citace podle ČSN ISO 690

Kotler, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Citace podle APA

Kotler, P., Langerová, J., & Nový, V. (2007). Moderní marketing: 4. evropské vydání (1. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Kotler, Philip, Jana Langerová, and Vladimír Nový. Moderní Marketing: 4. Evropské Vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.

Citace podle MLA

Kotler, Philip, Jana Langerová, and Vladimír Nový. Moderní Marketing: 4. Evropské Vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích