Citace podle ČSN ISO 690

Výrost, Jozef a Slaměník, Ivan. Sociální psychologie. 2., přeprac. rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2008. 404 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1428-8.

Citace podle APA

Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie (2., přeprac. rozšíř. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Výrost, Jozef, and Ivan Slaměník. Sociální Psychologie. 2., přeprac. rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2008.

Citace podle MLA

Výrost, Jozef, and Ivan Slaměník. Sociální Psychologie. 2., přeprac. rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2008.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích