Citace podle ČSN ISO 690

Novák, Milan a Svobodová, Hana. Produktový a provozní management: příklady. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 71 s. ISBN 978-80-245-1358-4.

Citace podle APA

Novák, M. (2008). Produktový a provozní management: Příklady (2. přeprac. vyd.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Novák, Milan. Produktový a Provozní Management: Příklady. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2008.

Citace podle MLA

Novák, Milan. Produktový a Provozní Management: Příklady. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2008.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích