Citace podle ČSN ISO 690

Tomčiak, Petr. Regulatory approaches to crypto assets in the EU and selected jurisdictions. Praha, 2022. Vedoucí práce Daniel Houska.

Citace podle APA

Tomčiak, P., Houska, D., & Jedlinský, J. (2022). Regulatory approaches to crypto assets in the EU and selected jurisdictions.

Styl Chicago

Tomčiak, Petr, Daniel Houska, and Jakub Jedlinský. Regulatory Approaches to Crypto Assets in the EU and Selected Jurisdictions. 2022.

Citace podle MLA

Tomčiak, Petr, Daniel Houska, and Jakub Jedlinský. Regulatory Approaches to Crypto Assets in the EU and Selected Jurisdictions. 2022.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích