Citace podle ČSN ISO 690

Staňková, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. 199 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-926-9.

Citace podle APA

Staňková, A. (2007). Podnikáme úspěšně s malou firmou (Vyd. 1.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Staňková, Anna. Podnikáme úspěšně S Malou Firmou. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007.

Citace podle MLA

Staňková, Anna. Podnikáme úspěšně S Malou Firmou. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích