Citace podle ČSN ISO 690

Kabelová, Alena a Dostálek, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5.

Citace podle APA

Kabelová, A. (2008). Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS (5., aktualiz. vyd.). Brno: Computer Press.

Styl Chicago

Kabelová, Alena. Velký Průvodce Protokoly TCP/IP a Systémem DNS. 5., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008.

Citace podle MLA

Kabelová, Alena. Velký Průvodce Protokoly TCP/IP a Systémem DNS. 5., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích