Citace podle ČSN ISO 690

Toušek, Václav a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.

Citace podle APA

Toušek, V. (2008). Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk.

Styl Chicago

Toušek, Václav. Ekonomická a Sociální Geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

Citace podle MLA

Toušek, Václav. Ekonomická a Sociální Geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích