Citace podle ČSN ISO 690

Vošta, Milan a kol. Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 173 s. ISBN 978-80-86946-83-2.

Citace podle APA

Vošta, M. (2008). Energetická náročnost: Determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR (1. vyd.). Praha: Professional Publishing.

Styl Chicago

Vošta, Milan. Energetická Náročnost: Determinanta Změn Toků Fosilních Paliv a Implikace Pro EU a ČR. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008.

Citace podle MLA

Vošta, Milan. Energetická Náročnost: Determinanta Změn Toků Fosilních Paliv a Implikace Pro EU a ČR. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích