Citace podle ČSN ISO 690

Brynda, Jiří. Španělsko–český právnický a ekonomický slovník. Praha: Linde, 2007. 703 s. ISBN 978-80-7201-669-3.

Citace podle APA

Brynda, J. (2007). Španělsko–český právnický a ekonomický slovník. Praha: Linde.

Styl Chicago

Brynda, Jiří. Španělsko–český Právnický a Ekonomický Slovník. Praha: Linde, 2007.

Citace podle MLA

Brynda, Jiří. Španělsko–český Právnický a Ekonomický Slovník. Praha: Linde, 2007.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích