Citace podle ČSN ISO 690

Veber, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0.

Citace podle APA

Veber, J. (2009). Management: Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita (2. aktualiz. vyd.). Praha: Management Press.

Styl Chicago

Veber, Jaromír. Management: Základy, Moderní Manažerské Přístupy, Výkonnost a Prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009.

Citace podle MLA

Veber, Jaromír. Management: Základy, Moderní Manažerské Přístupy, Výkonnost a Prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích