Citace podle ČSN ISO 690

Vojkůvka, Jan. Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie. Praha, 2022. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.

Citace podle APA

Vojkůvka, J., Ševčík, M., & Štěpánek, P. (2022). Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie.

Styl Chicago

Vojkůvka, Jan, Miroslav Ševčík, and Pavel Štěpánek. Dopady Digitálních Technologií Na Lidské Rozhodování V Kontextu Behaviorální Ekonomie. 2022.

Citace podle MLA

Vojkůvka, Jan, Miroslav Ševčík, and Pavel Štěpánek. Dopady Digitálních Technologií Na Lidské Rozhodování V Kontextu Behaviorální Ekonomie. 2022.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích