Citace podle ČSN ISO 690

Kurucová, Tereza. Možnosti a úskalí využití evropských fondů na podporu zotavení ČR z pandemické krize v období 2021-2022 na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva 101. Praha, 2022. Vedoucí práce Adéla Zubíková.

Citace podle APA

Kurucová, T., Zubíková, A., & Ševčíková, M. (2022). Možnosti a úskalí využití evropských fondů na podporu zotavení ČR z pandemické krize v období 2021-2022 na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva 101.

Styl Chicago

Kurucová, Tereza, Adéla Zubíková, and Michaela Ševčíková. Možnosti a úskalí Využití Evropských Fondů Na Podporu Zotavení ČR Z Pandemické Krize V Období 2021-2022 Na Příkladu Investičního Nástroje REACT-EU, Výzva 101. 2022.

Citace podle MLA

Kurucová, Tereza, Adéla Zubíková, and Michaela Ševčíková. Možnosti a úskalí Využití Evropských Fondů Na Podporu Zotavení ČR Z Pandemické Krize V Období 2021-2022 Na Příkladu Investičního Nástroje REACT-EU, Výzva 101. 2022.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích