Citace podle ČSN ISO 690

Průcha, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Díl 2, Období 1945-1992. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. ISBN 978-80-7239-228-5.

Citace podle APA

Průcha, V. (2009). Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 (1. vyd.). Brno: Doplněk.

Styl Chicago

Průcha, Václav. Hospodářské a Sociální Dějiny Československa 1918-1992. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2009.

Citace podle MLA

Průcha, Václav. Hospodářské a Sociální Dějiny Československa 1918-1992. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2009.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích