Citace podle ČSN ISO 690

Chiang, Alpha C. a Wainwright, Kevin. Fundamental methods of mathematical economics. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2005. xix, 688 s. ISBN 0-07-123823-9.

Citace podle APA

Chiang, A. C. (2005). Fundamental methods of mathematical economics (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Styl Chicago

Chiang, Alpha C. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2005.

Citace podle MLA

Chiang, Alpha C. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích