Citace podle ČSN ISO 690

Říčan, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3133-9.

Citace podle APA

Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti: Obor v pohybu (6., rev. a dopl. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Říčan, Pavel. Psychologie Osobnosti: Obor V Pohybu. 6., rev. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010.

Citace podle MLA

Říčan, Pavel. Psychologie Osobnosti: Obor V Pohybu. 6., rev. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích