Citace podle ČSN ISO 690

Veber, Jaromír a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. 359 s. ISBN 978-80-7261-210-9.

Citace podle APA

Veber, J. (2010). Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: Legislativa, systémy, metody, praxe (2. aktualiz. vyd.). Praha: Management Press.

Styl Chicago

Veber, Jaromír. Management Kvality, Environmentu a Bezpečnosti Práce: Legislativa, Systémy, Metody, Praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010.

Citace podle MLA

Veber, Jaromír. Management Kvality, Environmentu a Bezpečnosti Práce: Legislativa, Systémy, Metody, Praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích