Citace podle ČSN ISO 690

Kalfus, Josef. Úprava dluhová v Československé republice. V Praze: Česká společnost národohospodářská, 1936. 31 s. Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou; 1935-1936, XV.

Citace podle APA

Kalfus, J. (1936). Úprava dluhová v Československé republice. V Praze: Česká společnost národohospodářská : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče.

Styl Chicago

Kalfus, Josef. Úprava Dluhová V Československé Republice. V Praze: Česká společnost národohospodářská : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče, 1936.

Citace podle MLA

Kalfus, Josef. Úprava Dluhová V Československé Republice. V Praze: Česká společnost národohospodářská : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče, 1936.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích