Citace podle ČSN ISO 690

Stocký, Jan. O hospodářskou samostatnost malého státu. V Praze: Česká národohospodářská společnost, 1932. 19 s. Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1931-32 12.

Citace podle APA

Stocký, J. (1932). O hospodářskou samostatnost malého státu. V Praze: Česká národohospodářská společnost.

Styl Chicago

Stocký, Jan. O Hospodářskou Samostatnost Malého Státu. V Praze: Česká národohospodářská společnost, 1932.

Citace podle MLA

Stocký, Jan. O Hospodářskou Samostatnost Malého Státu. V Praze: Česká národohospodářská společnost, 1932.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích