Citace podle ČSN ISO 690

Penfornis, Jean-Luc. Affaires.com. Paris: CLE international, 2003. 127 s. ISBN 2-09-033176-3.

Citace podle APA

Penfornis, J. (2003). Affaires.com. Paris: CLE international.

Styl Chicago

Penfornis, Jean-Luc. Affaires.com. Paris: CLE international, 2003.

Citace podle MLA

Penfornis, Jean-Luc. Affaires.com. Paris: CLE international, 2003.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích