Citace podle ČSN ISO 690

Zadražilová, Dana a kol. Společenská odpovědnost podniků: transparentnost a etika podnikání. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xix, 167 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-192-5.

Citace podle APA

Zadražilová, D. (2010). Společenská odpovědnost podniků: Transparentnost a etika podnikání (Vyd. 1.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Zadražilová, Dana. Společenská Odpovědnost Podniků: Transparentnost a Etika Podnikání. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010.

Citace podle MLA

Zadražilová, Dana. Společenská Odpovědnost Podniků: Transparentnost a Etika Podnikání. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích