Citace podle ČSN ISO 690

Jeníček, Vladimír a kol. Vyvážený rozvoj: na globální a regionální úrovni. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. 132 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-195-6.

Citace podle APA

Jeníček, V. (2010). Vyvážený rozvoj: Na globální a regionální úrovni (Vyd. 1.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Jeníček, Vladimír. Vyvážený Rozvoj: Na Globální a Regionální úrovni. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010.

Citace podle MLA

Jeníček, Vladimír. Vyvážený Rozvoj: Na Globální a Regionální úrovni. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích