Citace podle ČSN ISO 690

Jeníček, Vladimír a Foltýn, Jaroslav. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xix, 324 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-326-4.

Citace podle APA

Jeníček, V. (2010). Globální problémy světa v ekonomických souvislostech (Vyd. 1.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Jeníček, Vladimír. Globální Problémy Světa V Ekonomických Souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010.

Citace podle MLA

Jeníček, Vladimír. Globální Problémy Světa V Ekonomických Souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích