Citace podle ČSN ISO 690

Macíková, Olga a Mlýnková, Ludmila. Učebnice současné španělštiny = Manual de español actual. 1. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 497 s. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-251-2393-5.

Citace podle APA

Macíková, O. (2009). Učebnice současné španělštiny =: Manual de español actual (2. přeprac. vyd.). Brno: Computer Press.

Styl Chicago

Macíková, Olga. Učebnice Současné španělštiny =: Manual De Español Actual. 2. přeprac. vyd. Brno: Computer Press, 2009.

Citace podle MLA

Macíková, Olga. Učebnice Současné španělštiny =: Manual De Español Actual. 2. přeprac. vyd. Brno: Computer Press, 2009.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích