Citace podle ČSN ISO 690

Hlavičková, Vlasta, Macíková, Olga a Mlýnková, Ludmila. Introducción al español de los negocios. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 150 s. ISBN 978-80-245-1700-1.

Citace podle APA

Hlavičková, V. (2010). Introducción al español de los negocios (3., přeprac. vyd.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Hlavičková, Vlasta. Introducción Al Español De Los Negocios. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2010.

Citace podle MLA

Hlavičková, Vlasta. Introducción Al Español De Los Negocios. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích