Citace podle ČSN ISO 690

Fraus ilustrovaný studijní slovník: německo-český, česko-německý. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 1338 s. ISBN 80-7238-417-1.

Citace podle APA

(2006). Fraus ilustrovaný studijní slovník: Německo-český, česko-německý (1. vyd.). Plzeň: Fraus.

Styl Chicago

Fraus Ilustrovaný Studijní Slovník: Německo-český, česko-německý. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006.

Citace podle MLA

Fraus Ilustrovaný Studijní Slovník: Německo-český, česko-německý. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích