Citace podle ČSN ISO 690

Urban, Jan. Teorie národního hospodářství. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7357-579-3.

Citace podle APA

Urban, J. (2011). Teorie národního hospodářství (3. dopl. a rozš. vyd.). Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

Styl Chicago

Urban, Jan. Teorie Národního Hospodářství. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

Citace podle MLA

Urban, Jan. Teorie Národního Hospodářství. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích