Citace podle ČSN ISO 690

Boučková, Jana a kol. Základy marketingu. Praha: Oeconomica, 2011. 220 s. ISBN 978-80-245-1760-5.

Citace podle APA

Boučková, J. (2011). Základy marketingu. Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Boučková, Jana. Základy Marketingu. Praha: Oeconomica, 2011.

Citace podle MLA

Boučková, Jana. Základy Marketingu. Praha: Oeconomica, 2011.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích