Citace podle ČSN ISO 690

Siegl, Milan, Stejskal, Jan a Stránská Koťátková, Pavla. Management veřejného sektoru: distanční opora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 2 sv. (114, 104 s.). ISBN 978-80-7395-415-4.

Citace podle APA

Siegl, M. (2011). Management veřejného sektoru: Distanční opora (Vyd. 1.). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Styl Chicago

Siegl, Milan. Management Veřejného Sektoru: Distanční Opora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011.

Citace podle MLA

Siegl, Milan. Management Veřejného Sektoru: Distanční Opora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích