Citace podle ČSN ISO 690

Hilpert, Silke. Tangram aktuell 3. Niveaustufe B1, Übungsheft. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2007. iv, 80 s. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B1. ISBN 978-3-19-221818-7.

Citace podle APA

Hilpert, S. (2007). Tangram aktuell 3 (1. Aufl.). Ismaning: Hueber.

Styl Chicago

Hilpert, Silke. Tangram Aktuell 3. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2007.

Citace podle MLA

Hilpert, Silke. Tangram Aktuell 3. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2007.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích