Citace podle ČSN ISO 690

Dallapiazza, Rosa-Maria et al. Tangram aktuell 3. Lektion 1–4. Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber, 2005. vi, 168 s. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B1/1. ISBN 978-3-19-001818-5.

Citace podle APA

Dallapiazza, R. (2005). Tangram aktuell 3. Ismaning: Hueber.

Styl Chicago

Dallapiazza, Rosa-Maria. Tangram Aktuell 3. Ismaning: Hueber, 2005.

Citace podle MLA

Dallapiazza, Rosa-Maria. Tangram Aktuell 3. Ismaning: Hueber, 2005.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích