Citace podle ČSN ISO 690

Svobodová, Hana a Mejdrech, Vlastimil. Provozní management: příklady. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. 96 s. ISBN 978-80-245-1845-9.

Citace podle APA

Svobodová, H. (2012). Provozní management: Příklady (2. přeprac. vyd.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Svobodová, Hana. Provozní Management: Příklady. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2012.

Citace podle MLA

Svobodová, Hana. Provozní Management: Příklady. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích