Citace podle ČSN ISO 690

Pauknerová, Daniela a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 259 s. Management. ISBN 978-80-247-3809-3.

Citace podle APA

Pauknerová, D. (2012). Psychologie pro ekonomy a manažery (3., aktualiz. a dopl. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Pauknerová, Daniela. Psychologie Pro Ekonomy a Manažery. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.

Citace podle MLA

Pauknerová, Daniela. Psychologie Pro Ekonomy a Manažery. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích