Citace podle ČSN ISO 690

Vošta, Milan. Změny v rozmístění světového hospodářství. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1668-4.

Citace podle APA

Vošta, M. (2010). Změny v rozmístění světového hospodářství (Vyd. 2.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Vošta, Milan. Změny V Rozmístění Světového Hospodářství. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2010.

Citace podle MLA

Vošta, Milan. Změny V Rozmístění Světového Hospodářství. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích